dav

PF 2019

Rok 2018 sa nám pomaly, ale isto končí a ja verím, že každému priniesol očakávané výsledky a splnené priania. Ako mám zvykom už niekoľko rokov, každému vernému zákazníkovi osobitne zaželám príjemné a pokojné sviatky a poďakujem sa za prejavenú dôveru malou pozornosťou. J  Tentoraz z dielne slovenskej návrhárky exkluzívnych džemov a omáčok.

Nebudem sumarizovať, chcem sa však poďakovať všetkým, s kým som sa počas roku 2018 dostal do kontaktu. Od klientov, obchodných partnerov, zamestnancov úradov a bytových správcov, dodávateľov energií a samozrejme rodine. Všetkým želám len to najlepšie v roku 2019!

Autor: Tomáš Freimann