Predaj nehnuteľnosti je zložitý proces. Táto obchodná transakcia obnáša náročné právne operácie a množstvo nástrah, o ktorých bežný spotrebiteľ často krát nie je oboznámený.

Profesionálna realitná kancelária a odborníci v podobe realitných maklérov sú cesta, ktorú odporúčame. Sme si vedomí, že služby realitnej kancelárie nie sú pre každého, avšak pokiaľ máte záujem o efektívny a rýchly predaj nehnuteľnosti a chcete tak ušetriť veľké množstvo starostí, času i peňazí, čítajte ďalej.

Voľba profesionálneho realitného makléra
Dlhoročná prax ukázala, že pri správnom výbere realitného makléra, ktorý je skúsený, znalý v lokalite a je špičkou vo svojom odbore, dokážete svoju nehnuteľnosť predať za niekoľkonásobne kratší čas, ako keď by ste nehnuteľnosť predávali sami a čo je podstatné, i za vyššiu predajnú cenu.

Počiatočná prehliadka vašej nehnuteľnosti
Samotný proces predaja nehnuteľnosti začína spoločnou prehliadkou s maklérom. Je to nevyhnutná súčasť profesionálneho servisu, počas ktorej prichádza k odhadu predajnej ceny. Predajnú cenu ovplyvňuje niekoľko faktorov týkajúciach sa samotnej nehnuteľnosti (vek stavby, stav či vybavenie) a okolia (občianska vybavenosť, dopravná obslužnosť a samozrejme aj aktuálny stav trhovej ponuky v lokalite spolu s veľkosťou dopytu po danej nehnuteľnosti).

Pristúpenie k podpisu dohody o sprostredkovaní predaja
Po úvodnej prehliadke nehnuteľnosti sa spolu s maklérom oboznámite s podmienkami spolupráce. Na základe vzájomného dohovoru sa pristúpi podpisu k dohody o sprostredkovaní predaja. Zabezpečuje seriózny priebeh celej obchodnej transakcie, zahŕňa dohodnuté obchodné podmienky a oprávňuje makléra nehnuteľnosť prezentovať prostredníctvom distribučných kanálov, zastupovať vás pri jednaní zo záujemcami na jej prehliadkach.

Príprava a poradenstvo pred predajom nehnuteľnosti
Príprava nehnuteľnosti na predaj je dôležitá kvôli zvýšeniu jej atraktivity. Pritom nezáleží nevyhnutne na tom, aby vaša nehnuteľnosť bola nová, alebo po nedávnej rekonštrukcií. Príjemný vzhľad, čistota, či upravenosť – tieto elementy sú krokom k úspešnému a rýchlemu predaju. Taktiež je vhodné, aby nehnuteľnosť pôsobila neosobne (bez rodinných fotografií či iných podobných predmetov) a poskytla tak záujemcovi priestor na vlastné predstavy o využití a zariadení. Profesionálny maklér vám poradí ohľadom homestaging-u – prípravy nehnuteľnosti na predaj – a poskytne vám doporučenia na prípadnú úpravu interiéru aj exteriéru tak, aby v záujemcoch nehnuteľnosť zanechala čo najlepší dojem.

Príprava marketingovej stratégie a spracovanie predajnej prezentácie
Váš maklér po vytvorení fotodokumentácie vašej nehnuteľnosti pripraví marketingovú prezentáciu a predajnú stratégiu. Okrem fotodokumentácie musí obsahovať technické informácie, pôdorysy a ďalšie prípadné dokumenty či informácie. Do 48 hodín od podpísania zmluvy o zastúpení je vaša nehnuteľnosť vložená do interného systému. V jedinečných prípadoch je vhodné čas zverejnenia kompletnej ponuky určitým spôsobom oddialiť o niekoľko dní za účelom dosiahnutia vyššej atraktivity a vyššej predajnej ceny vašej nehnuteľnosti. Následne je zverejnená na všetkých relevantných realitných serveroch. Tým však naša práca nekončí. Tak ako pri každom predaji, aj v tomto prípade je dôležitý sprievodný marketing nehnuteľnosti. Precíznym spôsobom zostavený inzerát, využívanie moderných technológií a techník predaja je u nás samozrejmosťou. Čím menej typizovaná nehnuteľnosť, tým rozličnejšie marketingové aktivity si vyžaduje.
Prehliadky a rezervácia nehnuteľnosti
Ďalším krokom, ku ktorému smerujú všetky doposiaľ realizované aktivity je komunikácia zo záujemcami a osobná prezentácia nehnuteľnosti. Váš maklér vyberie vhodného záujemcu o prehliadku nehnuteľnosti na základe ich kritérií a finančných možností, čím šetrí váš čas aj súkromie. V prípade, že sa záujemca za dohodnutých podmienok rozhodne pre kúpu vašej nehnuteľnosti, dochádza uzatvoreniu zmluvy o rezervácií nehnuteľnosti. Jej súčasťou je zloženie rezervačného poplatku a tým je nehnuteľnosť pre záujemcov rezervovaná na dobu stanovenú v zmluve (štandardne 10 – 30 dní). Vlastník nehnuteľnosti tento akt potvrdzuje podpisom rovnako ako záujemca. Následne sa posúvame k samotnému aktu predaja.

Podpis kúpnej zmluvy a predaj nehnuteľnosti
Predávajúci (vy) a kupujúci (alebo zmluvné strany) podpíšu všetky potrebné zmluvy. Všetky potrebné náležitosti zabezpečí realitná kancelária, vrátane ich podania na príslušný Okresný úrad – katastrálny odbor a príslušným orgánom (hypotekárna banka, vinkulačná banka, notár) predloží potrebné dokumenty, na základe ktorého je vám uvoľnená kúpna cena. Na základe tejto zmluvy dochádza k prevodu vlastníctva z predávajúceho (vás) na kupujúceho, k prechodu vlastníckeho práva dochádza právoplatným rozhodnutím o povolení vkladu v prospech kupujúceho do katastra nehnuteľností.
Odovzdávanie nehnuteľnosti
Na základe podmienok kúpno – predajnej zmluvy dochádza aj k odovzdaniu nehnuteľnosti kupujúcemu. Termín odovzdania je veľmi individuálny a záleží na viacerých okolnostiach, avšak prioritne vždy na dohode zmluvných strán – predávajúceho (vás) a kupujúceho. Realitný maklér je prítomný pri odovzdávke a zabezpečuje protokolárne prevzatie nehnuteľnosti kupujúcim a súčasne aj prepisy u jednotlivých dodávateľov energií.

Popredajný servis
Váš realitný maklér vám ochotne poradí, pomôže a dohliadne na dodržanie zákonných povinností súvisiacich s predajom nehnuteľnosti aj po uskutočnení samotného aktu predaja.