Realitná konferencia REALITY 2017

Už tradične sme sa s našou spoločnosťou zúčastnili najväčšej celoslovenskej realitnej konferencie REALITY 2017. 18. mája sa pod záštitou Realitnej únie SR stretlo viac ako 230 profesionálov z realitného trhu zo všetkých regiónov Slovenska. Podujatie sa konalo v Bratislave a zúčastnilo sa ho niekoľko významných odborníkov z oblasti realít, ale i podnikania a ekonómie. Hlavnými témami konferencie boli najmä otázky smerovania realitného trhu vo výhľade najbližších rokov, sporná a často diskutovaná otázka vznikajúcej realitnej bubliny na Slovensku, ale i nových trendov v prezentácii nehnuteľností. O svoje poznatky, postrehy a znalosti sa so zúčastnenými podelili i Atila Meszároš, predseda Realitnej únie SR a prof. Peter Staněk, významný slovenský ekonóm a prognostik, pracujúci v Slovenskej akadémii vied.
Na základe prieskumov, štatistík a vyhodnotení z roku 2016 poskytla Realitná únia niekoľko hodnotných výsledkov ohľadom efektívnosti inzerovania realít na najvýznamnejších inzertných portáloch. Atila Meszároš sa k prieskumu vyjadril: “Na kvalitu inzercie jednotlivých realitných portálov sa pozrelo 331 realitných expertov z celého Slovenska. Prieskum bol rozdelený na východoslovenský, stredoslovenský a západoslovenský región, pričom Bratislava bola posudzovaná samostatne. Profesionáli hodnotili intenzitu spätnej väzby na inzeráty umiestnené na jednotlivých realitých portáloch. V rámci celého Slovenska sa na prvom mieste umiestnil portál Nehnutelnosti.sk, za ním nasledoval ľudový portál Bazos.sk a na treťom mieste skončili Topreality.sk. Výsledky hodnotenia portálov na západnom Slovensku a strednom Slovensku boli rovnaké v tomto poradí: na prvom mieste Topreality.sk za ktorými nasledovali Nehnutelnosti.sk a Bazos.sk. Odchýlkou od priemeru zaznamenal aj východoslovenský región, kde výrazne dominoval portál Bazos.sk. V Bratislavskom kraji má “najväčšiu silu” a najviac bodov získal portál Nehnutelnosti.sk.” Viac informácií ohľadom výsledkov v jednotlivých krajoch Slovenska nájdete na: http://www.realitnaunia.sk/realitne-portaly-kde-sa-oplati-inzerovat-prieskum-2017