Kúpa nehnuteľnosti je zložitý proces. Táto obchodná transakcia obnáša náročné právne operácie a množstvo nástrah, o ktorých bežný spotrebiteľ často krát nie je oboznámený.

Profesionálna realitná kancelária a odborníci v podobe realitných maklérov sú cesta, ktorú odporúčame. Sme si vedomí, že služby realitnej kancelárie nie sú pre každého, avšak pokiaľ máte záujem o efektívnu a rýchlu kúpu nehnuteľnosti a chcete tak ušetriť veľké množstvo starostí, času i peňazí, čítajte ďalej.

1. Voľba profesionálneho realitného makléra

Dlhoročná prax ukázala, že pri správnom výbere realitného makléra, ktorý je skúsený, znalý v lokalite a je špičkou vo svojom odbore, dokážete nadobudnúť nehnuteľnosť podľa vašich predstáv za niekoľkonásobne kratší čas, bezpečnejšie a čo je podstatné, i za výhodnejšiu cenu. Maklér za vás vykoná prieskum trhu, zúžený výber nehnuteľností a podá odporúčania a súčasne upozorní na potenciálne riziká. Profesionál za vás zabezpečí aj komunikáciu s cudzími maklérmi v prípade, ak vami vybranú nehnuteľnosť drží v portfóliu neznámy maklér.

2. Výber nehnuteľnosti z portfólia

Profesionálny realitný maklér vám ochotne poradí, doporučí i zabezpečí nehnuteľnosť podľa vašich požiadaviek. V prípade, že máte záujem o konkrétnu nehnuteľnosť, ktorá je aktuálne k dispozícii, môžete spoločne pristúpiť k ďalšiemu kroku, a tým je osobná prehliadka vybranej nehnuteľnosti.

3. Zmluva o rezervácii nehnuteľnosti a zloženie rezervačnej kaucie

Po osobnom stretnutí a obhliadke nehnuteľnosti dochádza k prejednaniu podmienok kúpno-predajnej zmluvy vrátane ceny nehnuteľnosti a po dohode oboch strán (kupujúceho – vás – a predávajúceho) sa pristupuje k podpisu zmluvy o rezervácii nehnuteľnosti. Tá vám zaisťuje rezervovanie vybranej nehnuteľnosti na dobu určitú, bežne do podpisu kúpnej zmluvy. Jej súčasťou je tiež zloženie rezervačnej kaucie. Rezervačná kaucia je dôkazom vášho vážneho záujmu o nehnuteľnosť a je započítaná do kúpnej ceny. Odo dňa zloženia rezervačnej kaucie je vybraná nehnuteľnosť záväzne rezervovaná a blokovaná vo váš prospech, t.j. neponúka sa ďalšiemu záujemcovi.

4. Financovanie nehnuteľnosti a poradenstvo

Spôsoby financovania nehnuteľnosti sú rôzne. Najčastejšie je však nehnuteľnosť financovaná prostredníctvom hypotéky, prípadne bankovým úverom. Naši hypotekárny špecialisti vám ochotne poriadia a prevedú vás schvaľovacím procesom hypotéky, či úverom. V takom prípade bude vaša banka požadovať zriadenie záložného práva na nehnuteľnosť vo svoj prospech. Záložné právo obvykle zriaďuje majiteľ nehnuteľnosti a vzniká zápisom do katastra nehnuteľností.

5. Podpis kúpnej zmluvy a kúpa nehnuteľnosti

Predávajúci a kupujúci (vy), alebo zmluvné strany, podpíšu všetky potrebné zmluvy. Všetky potrebné náležitosti zabezpečí realitná kancelária, vrátane ich podania na príslušný Okresný úrad – katastrálny odbor a príslušným orgánom (hypotekárna banka, vinkulačná banka, notár) predloží potrebné dokumenty. Na základe tejto zmluvy dochádza k prevodu vlastníctva z predávajúceho na kupujúceho (vás), k prechodu vlastníckeho práva dochádza právoplatným rozhodnutím o povolení vkladu v prospech kupujúceho (vás) do katastra nehnuteľností.

6. Podanie návrhu na vklad

Vždy keď dochádza k zmene majiteľa zapísaného na Liste vlastníctva, je potrebné podať návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. V prípade družstevných bytov sa podanie nevykonáva prostredníctvom príslušného Okresného úradu – katastrálneho odboru, ale je právne zabezpečené Dohodou o prevode členských práv a povinností v bytovom družstve a jej doručením príslušnému orgánu bytového družstva.

7. Prevzatie nehnuteľnosti

Posledným krokom je odovzdanie nehnuteľnosti vám ako kupujúcemu. Skúsený realitný maklér vám ochotne poradí, pomôže a dohliadne na dodržanie zákonných povinností súvisiacich s kúpou nehnuteľnosti aj po uskutočnení samotného aktu kúpy. V prípade, že ste nehnuteľnosť kupovali ako investíciu, pomôžeme vám ju prenajať.