Nezabudli ste uhradiť DAŇ z NEHNUTEĽNOSTI príslušnej obci?

Skúsenosti mi potvrdili, že opakovanie je matka múdrosti. To platilo aj v školských laviciach a platí to aj v pracovnom živote. 31. január býva každoročne posledným termínom na podanie daňového priznania za daň z nehnuteľnosti príslušnej obci/mestu, v katastri ktorej sa váš byt/dom/pozemok/objekt nachádza.
Preto v prípade ak ste nadobudli/predali v roku 2017 akúkoľvek nehnuteľnosť (prípadne spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti) myslite na túto svoju povinnosť voči obci! Týka sa to každého, kto tento akt už počas roku neuskutočnil. FREIMANN Realitné Služby vždy odporúča klientom podať daňové priznanie ihneď po obdržaní rozhodnutia o povolení prevodu vlastníctva (úspešnom zápise vkladového konania) z príslušného Okresného úradu – katastrálneho odboru.