General Data Protection Regulation alebo GDPR

GDPR a FRS? Takto budeme spracovávať osobné údaje od 25.05.2018.

V preklade všeobecné nariadenie o ochrane údajov je aktuálne mimoriadne skloňovaná téma. Predstavuje nariadenie, ktorým zákonodárci EU zamýšľajú posilniť a zjednotiť ochranu údajov pre všetkých jednotlivcov v rámci EÚ. Hlavnými cieľmi GDPR je poskytnúť kontrolu občanovi a obyvateľom o ich osobných údajoch zjednodušiť regulačné prostredie pre medzinárodný obchod zjednotením nariadenia v rámci EÚ. GDPR bolo schválené v apríli 2016, s účinnosťou od 25. Mája 2018. Predstavuje nový právny rámec ochrany osobných údajov v európskom priestore s cieľom hájiť čo najviacej práva občanov EÚ proti neoprávnenému zachádzaniu s ich dátami a osobnými údajmi. GDPR sa týka všetkých firiem a inštitúcií, ale aj online služieb a jednotlivcov, ktoré spracovávajú dáta užívateľov a teda aj realitných spoločností.

Vo FREIMANN Realitné Služby sme samozrejme pripravený na tieto zmeny, s cieľom poskytnúť našim klientom najvyššiu ochranu a súčasne čo najväčšiu možnú kontrolu nad ich osobnými údajmi. A to ako úpravou písomnej dokumentácie používanej pri styku s našimi klientmi, partnermi a externými dodávateľskými firmami, tak aj pri návšteve webového portálu realitnesluzby.eu. Podmienky používania tohto webového portálu nájdete tu.